Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Studenci Praktyki

Praktyki

Sprawozdanie i dziennik praktyk z załącznikami

Pliki do pobrania:

Wykaz agencji pośredniczących w zatrudnianiu marynarzy

BALTIMEX Spółka z o.o.

71-422 SZCZECIN, ul. Piotra Skargi 5a, tel.: (091) 4221130
http://www.baltimex.pl/ mornowski@baltimex.pl

BARBER INTERNATIONAL Spółka z o.o.
70-419 SZCZECIN, pl. Rodła 8, p. 10, tel.: (091) 3594456
andrzej.seweryn@barbership.com

BRIESE SHIPPING AGENCY
Szczecin, ul. Monte Cassino 30, tel. (091) 4648132
info@bsaltd.pl

C&T MARINE CONSULTANTS Co.,LTD Spółka z o.o.
81-626 GDYNIA, ul. Graniczna 25, tel.: (058) 6240390
http://www.ctmarine.com.pl/ ctmarine@ctmarine.com.pl

C.K. MARINE AGENCY Spółka z o.o.
70-556 SZCZECIN, ul. Tkacka 65/2, tel.: (091) 4853207
http://www.ckmarine.com.pl/, koltan@ckmarine.com.pl

CELTIC MARINE Gdynia Ltd.
81-345 GDYNIA, al. Zjednoczenia 1, tel.: (058) 6619199

CLASSIC CREWING Spółka z o.o.
81- 369 GDYNIA, ul. Żeromskiego 32, tel.: (058) 6217088
classic.c@wp.pl

CT SERVE LIMITED Spółka z o.o.
81-262 GDYNIA, ul. Graniczna 25, tel.: (058) 6694880
ctserve@ctserve.com.pl

EURO SHIPPING SERVICES Ltd.
70-656 SZCZECIN, ul. Energetyków 9, tel.: (091) 4623599
euroservices@pro.onet.pl

EUROBALTIC Spółka z o.o.
71-468 SZCZECIN, ul. Sosnowa 6a, tel.: (091) 4239755

GEO MARINE Ltd. O/GDAŃSK
80-177 GDAŃSK, ul. Damroki 1d/10, tel.: (058) 3039962
http://www.stangeo.com.pl/ stangeo@stangeo.com.pl

GEO MARINE Ltd. O/SZCZECIN
Szczecin, ul. Tkacka 64/1, tel. (091) 812-28-63

GULF NAWIGATOR Spółka z o.o.
70-485 SZCZECIN, ul. Królowej Korony Polskiej 25, tel.: (091) 4225028

IMS MARINE SERVICE POLSKA Spółka z o.o.
04-026 WARSZAWA, al. Stanów Zjednoczonych 51,
tel.: (022) 8132251 imsms@atomnet.pl

INTER MARINE Spółka z o.o.
81-327 GDYNIA, al. Wolności 18, tel.: (058) 6608400
http://www.intermarine.pl/, office@intermarine.pl

IUM POLAND Ltd. Spółka z o.o.
81-395 GDYNIA, ul. Władysława IV 43, tel.: (058) 6609731
iumpoland@ium.no

JS POLARIS c/o Dalpol-Poland BIURO GŁÓWNE
71-106 SZCZECIN, ul. Kozierowskiego 1a, tel.: (091) 4874858
dalpol@pro.onet.pl

JS POLARIS c/o Dalpol-Poland O/ŚWINOUJŚCIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. Grudziądzka 12, tel.: (091) 3212580
cpt.marek@pro.onet.pl

JUPITER SHIPPING SERVICES Spółka z o.o.
81-372 GDYNIA, ul. Armii Krajowej 13/2, tel.: (058) 6617564
http://www.jupitershipping.pl/, jupiter@jupitershipping.pl

KRZYSZTOF GRONO AGENCY S.c.
81-324 Gdynia, al. Zjednoczenia 1, tel. (058) 6201030, 6200603,6207213
www.grono.pl, grono@home.pl

MAGELLAN MARINE GDYNIA
81-324 Gdynia, ul. Waszyngtona 34/36, tel. (058) 6619016,
magellan@era.net.pl

MARINE SERVICE POLAND
81-342 GDYNIA, ul. Waszyngtona 34/36, tel.: (058) 6205753
http://www.msp.home.pl/, msp@msp.home.pl

MARITIME MANPOWER SUPPLY
81-342 GDYNIA, ul. Waszyngtona 36, tel.: (058) 6276308
http://www.mms.com.pl/, pkoscielak@mms.com.pl

MORSKA AGENCJA GDYNIA Spółka z o.o. BIURO GŁÓWNE
81-341 GDYNIA, ul. Wendy 15, tel.: (058) 6207671
http://www.mag.gdynia.pl/, mag@mag.gdynia.pl

MORSKA AGENCJA GDYNIA Spółka z o.o. Biuro w Szczecinie
70-952 SZCZECIN, ul. Energetyków 3/4, tel.: (091) 4624415

MORSKA AGENCJA SZCZECIN Spółka z o.o.
70-207 SZCZECIN, pl. Batorego 4, P.O. Box 606, tel.: (091) 4338573
agent@mag.szczecin.pl

MORSKA AGENCJA SZCZECIN Spółka z o.o. O/KOŁOBRZEG
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Morska 2, P.O. Box 3, tel.: (094) 3546453
kolobrzeg@mas.szczecin.pl

MORSKA AGENCJA SZCZECIN Spółka z o.o. O/ŚWINOUJŚCIE
72-602 ŚWINOUJŚCIE, ul. Bunkrowa 1, tel.: (091) 3277240
swinoujscie@mas.szczecin.pl

NEPTUNE MARINE Spółka z o.o.
70-325 SZCZECIN, al. Piastów 1/3, tel.: (091) 4850900
office@neptunemarine.com.pl

NICOLAKIS SHIPPING AGENCY Spółka z o.o.
81-345 GDYNIA, al. Zjednoczenia 1, tel.: (058) 6203020
n_ship@poczta.onet.pl

OMC Spółka z o.o.
81-342 GDYNIA, ul. Waszyngtona 34/36, tel.: (058) 6276274
OMC@2com.pl

OSM POLAND Spółka z o.o.
81-350 GDYNIA, pl. Kaszubski 8, tel.: (058) 6615962
http://www.osm.com.pl/, osm.poland@osm.com.pl

P.F. SEATRANS ANS
81-350 GDYNIA, pl. Kaszubski 8/501, tel.: (058) 6615961
ryszard.kakol@seatrans.no

PHOEN OCEAN Sp. Z o.o.
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 51
tel.022 6219591, 6297267
p. Kurowska Teresa

POL CREWING Spółka z o.o.
81-310 GDYNIA, ul. 10 Lutego 24, tel.: (058) 6218343
http://www.polcrewing.com.pl/, crewing@polcrewing.com.pl

POL EUROCREWING Spółka z o.o.
00-610 WARSZAWA, ul. Lekarska 21, tel.: (022) 8256041

POLARIS USŁUGI MORSKIE ODDZIAŁ W GDYNI
81-342 GDYNIA, ul. Waszyngtona 34-36, tel.: (058) 6276777
ejarmulowicz@polaris.biz.pl

POLARIS USŁUGI MORSKIE Spółka z o.o.
70-561 SZCZECIN, ul. Śląska 7, tel.: (091) 4332901
http://www.polaris-szczecin.com.pl/, polaris@polaris-szczecin.com.pl

POLISH MANNING SERVICES Spółka z o.o.
70-419 SZCZECIN, pl. Rodła 8, X piętro, tel.: (091) 3594443
http://www.barber.pl, pms@barber.pl

PUMAR CONSULTING AGENCY Spółka z o.o.
81-345 GDYNIA, al. Zjednoczenia 1, tel.: (058) 6203225
pumar@pumar.com.pl

SHICO CONSULTING
SZCZECIN, ul. Brylantowa 1/9 tel. (0-91) 4392370 , 4394346
p.Rychlicki Andrzej

STEMAG MARINE Pośrednictwo Serwisowe
70-452 SZCZECIN, ul. Sienna 9/1, tel.: (091) 8121527,
http://www.stemag-marine.pl/, office@stemag-marine.pl

TRAMPBALT OVERSEAS Spółka z o.o.
81-345 GDYNIA, al. Zjednoczenia 1, tel.: (058) 6208276
http://www.trampbalt.com.pl/, crewing@trampbalt.com.pl

TEAMWORK O/SZCZECIN
Szczecin, pl. Batorego 4, pok. 315, tel. (091) 4403266
V.SHIPS PL Ltd.
81-345 GDYNIA, al. Zjednoczenia 1, p. 107, tel.: (058) 6209550
poland.crew@vships.com

WAMTOUR
Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24, (budynek TVP),
pok. 15, tel. (091) 4862720,4223482

WECO MARINE SERVICES Spółka z o.o.
81-361 GDYNIA, ul. Zgody 8, tel.: (058) 6617682
tod@wecomarine.pl

WELL TRADE, Józef Gabryołek
81-345 GDYNIA, al. Zjednoczenia 11a, tel.: (058) 6217176
welltrade@post.pl

ZESPÓŁ EKSPORTU USŁUG MORSKICH
81-341 GDYNIA, ul. Wendy 15, tel.: (058) 6209762

Regulamin odbywania praktyk morskich na statku szkolnym Nawigator XXI

 1. Praktyki morskie na statku “Nawigator XXI” realizowane są na podstawie harmonogramu praktyk morskich zatwierdzonych przez Radę Wydziału.
 2. Plan rejsów ustalają dziekani w uzgodnieniu z Sekcją Praktyk Studenckich i Sekcją Eksploatacji Statku, a zatwierdza prorektor ds. nauczania
 3. Studenci na praktykę na statku szkolnym kierowani są przez Sekcję Praktyk Studenckich na podstawie listy sporządzonej przez Dziekanat
 4. Studenci mają obowiązek dostarczyć w wyznaczonym terminie do Sekcji Praktyk Studenckich dokumenty niezbędne do odbycia praktyki. Brak wymaganych dokumentów powoduje niedopuszczenie studenta do odbycia praktyki.
 5. Studenci skierowani na praktykę mają obowiązek zakupić “Książkę praktyk morskich”.
 6. Studenci kierowani na praktykę mają obowiązek uczestniczyć przed jej rozpoczęciem w odprawie organizowanej przez Dziekanat i Sekcję Praktyk Studenckich
 7. Studenci kierowani na praktykę zaopatrują się w odzież ochronną, obuwie i środki higieny osobistej we własnym zakresie.
 8. W dniu rozpoczęcia praktyki studenci mają obowiązek zgłosić się na statek o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez Sekcję Praktyk Studenckich.
 9. Studenci przebywający na statku szkolnym mają obowiązek stosować się do Regulaminu statkowego i przepisów BHP.
 10. Studenci realizują praktykę morską według “Programu praktyk morskich”, pod nadzorem i według instrukcji kapitana oraz starszego oficera/oficera mechanika. W przypadku rejsów specjalistycznych również opiekuna praktyki.
 11. Zadania realizowane w trakcie rejsu potwierdzane są przez oficerów stosownymi wpisami w “Książce praktyk morskich”.
 12. Zaliczenia praktyki morskiej dokonuje dziekan na podstawie arkusza ocen dostarczonego przez kapitana statku.
 13. Kapitan ocenia praktykanta na podstawie przeprowadzonych w trakcie praktyki zadań, testów kompetencji i sprawdzianów nabytej wiedzy.
 14. W przypadku sytuacji wynikającej z warunków eksploatacji statku, umożliwiającej przeprowadzenie zadań z programu praktyk morskich na m/s “Nawigator XXI”, kapitan może zarządzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w czasie wolnym od wacht i służby.
 15. Studenci przed zakończeniem praktyki wypełniają na statku anonimowo “Ankietę oceny realizacji praktyki morskiej na statku m/s “Nawigator XXI”. Osobą upoważnioną do wglądu i analizy ankiet jest dziekan.
 16. W przypadku niezaliczenia praktyki na statku szkolnym student, za zgodą dziekana i w porozumieniu z Sekcją Praktyk Studenckich, odrabia praktykę odpłatnie. Odpłatność tę ustala Rektor odpowiednim zarządzeniem.
 17. Zakres zadań do realizacji w trakcie praktyki poprawkowej oraz okres wymaganego zamustrowania ustala kapitan.
Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę