Postępowania awansowe - Przewody doktorskie - Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Postępowania awansowe Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Pliki do pobrania:

  Nazwisko i imię Temat rozprawy Promotor Wszczęcie Dyscyplina Recenzenci Pliki
2.              
1.              

  Nazwisko i imię Temat rozprawy Promotor Wszczęcie Obrona Recenzenci Dyscyplina
43. Mateusz Bilewski Wpływ fuzji danych nawigacyjnych i wiarygodności wektora stanu na ryzyko manewrów na akwenach ograniczonych P. Zalewski

A. Tomczak (pomocn.)
14.06.2017 15.07.2020 prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski (LAW – IN);

dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. uczelni (PW – WT).
Transport
42. Paweł Banyś Modelowanie występowania niepełnych wartości danych AIS M. Gucma

R. Gralak (pomocn.)
17.04.2019 15.07.2020 dr hab. inż. Marcin Rychter, prof PUZ

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof PW-WT
Transport
41. Marzena Małyszko Modelowanie akcji ratowniczej na morzu
z wykorzystaniem pojazdu WIG
Z. Burciu 13.03.2013 30.01.2020 dr hab. inż. Mirosław Gerigk, prof. PG,

prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski
inżynieria lądowa i transport
40. Paulina Hatłas-Sowińska Ontologia w automatyzacji procesów komunikacji dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi morskiej Z. Pietrzykowski 27.09.2017 30.01.2020 dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW, 

prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski
inżynieria lądowa i transport
39. Anna Pańka Modelowanie procesów wnioskowania w systemie automatycznej komunikacji w żegludze morskiej Z. Pietrzykowski 27.09.2017 29.01.2020 prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski,

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.
inżynieria lądowa
i transport
38. Marko Perkovic Method of shipping accidents and incidents reconstruction based on hind cast computer simulation and data Fusion
(Metoda rekonstrukcji wypadków i incydentów morskich na podstawie komputerowej symulacji wstecznej w czasie i fuzji danych)
L. Gucma 02.02.2011 29.01.2020 dr hab. inż. Waldemar Mironiuk, prof. AMW,

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.
inżynieria lądowa
i transport
37. Lidia BARTCZAK Modelowanie procesów operacyjnych dla potrzeb wdrażania systemu zarządzania transportem w morskim łańcuchu transportowym Z. Pietrzykowski 15.06.2016 13.02.2019 prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna,

dr hab. Leszek Smolarek, prof. UMG
transport
36. Jan DZWONKOWSKI Kinematyczna metoda określania bezpiecznych parametrów zakoli na torach wodnych S. Gucma

M. Przywarty (pomocn.)
18.01.2018 30.05.2018 Z. Łukasik,
R. Wawruch
transport
35. Piotr DURAJCZYK Analiza probabilistyczna systemu transportu kontenerów w dwóch warstwach Odrzańską Drogą Wodną z wykorzystaniem systemu RIS M. Hann (WIET)

K. Woś (WIET) (pomocn.)
27.09.2017 16.05.2018 A. Rosiński,
I. Semenov
transport
34. Marta WŁODARCZYK-SIELICKA Metoda redukcji geodanych w aspekcie budowy mapy batymetrycznej akwenu A. Stateczny

J. Łubczonek (pomocn.)
13.05.2015 28.03.2018 D. Gotlib,
K. Kozioł
GiK
33. Kinga ŁAZUGA Model optymalnego rozmieszczenia sił i środków do zwalczania rozlewów olejowych L. Gucma

W. Juszkiewicz (pomocn.)
11.06.2014 29.06.2016 Z. Burciu
R. Śmierzchalski
transport
32. Łukasz LEMIESZEWSKI Metoda detekcji spoofingu globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych w aspekcie bezpieczeństwa transportu E. Ochin 14.05.2014 23.03.2016 M. Siergiejczyk
C. Specht
transport
31. Rafał GRALAK Metoda zobrazowania informacji nawigacyjnej z wykorzystaniem rozszerzonej wirtualności do wspomagania manewrowania statkiem na akwenie ograniczonym L. Gucma  08.06.2011 03.06.2015 J. Artyszuk
K. Czaplewski
transport
30. Krzysztof MARCJAN Budowa modelu incydentów nawigacyjnych do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na Bałtyku Południowym L. Gucma 17.10.2012 27.05.2015 L. Smolarek
J. Uriasz
transport
29. Mirosław WIELGOSZ Domena statku w ocenie bezpieczeństwa żeglugi Z. Pietrzykowski 09.01.2013 30.09.2015 M. Malarski
P. Zalewski
transport
28. Paweł BURDZIAKOWSKI Metoda wykorzystania danych obrazowych pochodzących z pojedynczej niemetrycznej kamery cyfrowej do wyznaczania trajektorii autonomicznej platformy latającej M.Przyborski  25.09.2013 05.11.2014 M. Kędzierski 
J. Uriasz
GiK
27. Krzysztof PLESKACZ Analiza i opracowanie metod kontroli wskaźników kursu w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego E. Łusznikow 09.01.2013 21.05.2014 A. Felski
S. Gucma
transport
26. Robert BAUER Metoda transformacji współrzędnych punktów niejednorodnej sieci triangulacyjnej na układ współrzędnych jednorodnych J. Sanecki 23.05.2012 12.06.2013 R. Kadaj
A. Klewski
GiK
25. Marcin PRZYWARTY Stochastyczny model oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach otwartych L. Gucma  11.06.2008 23.05.2012 A. Felski
A. Klewski
GiK
24. Sambor GUZE Model bezpieczeństwa nawigacyjnego statku na akwenie otwartym w aspekcie podejmowania decyzji L. Smolarek (20.01.2010)
02.03.2011
30.11.2011 S. Gucma
J. Skorupski
(GiK)
Transp
23. Adam KOWALSKI Model wspomagania decyzji manewru cumowania promów morskich S. Gucma (04.03.2009)
02.02.2011
29.06.2011 Z. Burciu
E. Łusznikow
(GiK) transport
22. Marta SCHOENEICH Metoda probabilistyczna określania bezpiecznej rezerwy wody pod stępką w procesie decyzyjnym wprowadzania statku do portu L. Gucma  12.03.2008 16.03.2011 W. Galor
C. Specht
GiK
21. Grzegorz STĘPIEŃ Wykorzystanie wysokorozdzielczych teledetekcyjnych danych obrazowych w procesie tworzenia map J. Sanecki 08.04.2009 02.06.2010 J. Konieczny
B. Wiśniewski
GiK
20. Arkadiusz TOMCZAK Wielokryterialna ocena położenia statku w zintegrowanych systemach nawigacyjnych S. Gucma 16.03.2005 10.12.2008 W. Galor
J. Lisowski
GiK
19. Jakub MONTEWKA Określanie bezpiecznego akwenu manewrowego statku przy zastosowaniu badań rzeczywistych - weryfikacja metod symulacyjnych oraz analitycznych S. Gucma 08.12.2004 10.12.2008 J. Sanecki
C. Specht
GiK
18. Witold KAZIMIERSKI Metoda estymacji wektora ruchu jednostek manewrujących w procesie śledzenia radarowego A. Stateczny 13.12.2006 09.07.2008 Z. Pietrzykowski
A. Weintrit
GiK
17. Piotr MAJZNER Metoda oceny akwenów ograniczonych z wykorzystaniem symulacji strumieni jednostek W. Piszczek 17.09.2003 23.01.2008 A. Banachowicz
A. Walczak
GiK
16. Piotr WOŁEJSZA Multiagentowy system wspomagania nawigacyjnego procesu decyzyjnego A. Banachowicz 19.03.2003 16.01.2008 J. Sanecki
A. Weintrit
GiK
15. Stefan JANKOWSKI Model probabilistyczny oddziaływania strumieni zaśrubowych na dno w aspekcie bezpieczeństwa cumowania statku S. Gucma 20.11.2002 28.11.2007 K. Czaplewski
J. Sanecki
GiK
14. Piotr MEDYNA Model podejmowania decyzji dotyczącej manewru statku w rejonie występowania cyklonów tropikalnych B. Wiśniewski 28.04.2004 13.12.2006 J. Lisowski
A. Walczak
GiK
13. Andrzej BĄK Matematyczny model sytuacji kolizyjnej S. Gucma 19.11.2003 22.11.2006 K. Czaplewski
A. Stateczny
GiK
12. Andrzej LISAJ Model matematyczny procesu przetwarzania informacji nawigacyjnych na statku morskim A. Stateczny 15.01.2003 22.11.2006 C. Specht
Z. Pietrzykowski
GiK
11. Marek NARĘKIEWICZ Metoda oceny bezpieczeństwa manewrowania statku na dwukierunkowych torach wodnych S. Gucma 16.06.2004 18.01.2006 Z. Burciu
A. Walczak
GiK
10. Jacek ŁUBCZONEK Matematyczne modelowanie kształtu dna morskiego dla potrzeb trójwymiarowej morskiej mapy numerycznej A. Stateczny 24.03.2000 15.01.2003 M. Szacherska
A. Walczak
GiK
9. Ryszard KAMIŃSKI Wiarygodność zintegrowanego systemu nawigacyjnego A. Banachowicz 19.06.2000 20.11.2002 A. Felski
W. Piszczek
GiK
8. Janusz URIASZ Identyfikacja i ocena sytuacji nawigacyjnej na akwenie ograniczonym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji A. Banachowicz 03.04.2000 16.10.2002 M. Holec
A. Stateczny
GiK
7. Wojciech ŚLĄCZKA Wymiarowanie obszaru manewrowania statku na podstawie analizy ryzyka awarii S. Gucma 04.06.1998 05.06.2002 A. Felski
J. Sanecki
GiK
6. Paweł ZALEWSKI Metoda wymiarowania akwenów manewrowych przy zastosowaniu symulacji ruchu statku w czasie nierzeczywistym S. Gucma 16.12.1998 25.09.2001 A. Stateczny
 I. Winnicki
GiK
5. Tomasz PRACZYK Metoda neuronowej identyfikacji źródeł fal radiowych dla potrzeb nawigacji morskiej A. Stateczny 06.03.2000 08.05.2001 S. Kołaczyński
J. Sanecki
GiK
4. Lech KASYK Analiza bezpieczeństwa ruchu statków na przeprawach promowych dla różnych systemów regulacji ruchu S. Gucma 27.05.1998 08.05.2001 S. Kołaczyński
E. Łusznikow
GiK
3. Jarosław ARTYSZUK Analiza modelu matematycznego ruchu statku w aspekcie przydatności w algorytmach zintegrowanego systemu nawigacyjnego A. Banachowicz 26.03.1999 14.02.2001 L. Baran
J. Urbański
GiK
2. Wiesław JUSZKIEWICZ Metoda neuronowej estymacji stanu obiektów pływających dla potrzeb systemów antykolizyjnych A. Stateczny 18.05.1998 17.11.1999 S. Gucma
Z. Wiśniewski
GiK
1. Lucjan GUCMA Predykcja w systemie map elektronicznych jako czynnik bezpieczeństwa manewru A. Walczak 04.05.1998 12.07.1999 A. Banachowicz
M. Jurdziński
GiK

  Nazwisko i imię Temat rozprawy Promotor Wszczęcie Dyscyplina
14. Sylwia MIELNICZUK Wyznaczanie bezpiecznej trajektorii w sytuacji spotkań statków na akwenie otwartym z wykorzystaniem sztucznych pól potencjalnych Z. Pietrzykowski

P. Chorab (pomocn.)
17.10.2018 transport
13. Marek ZYGMUNT Metoda badań deformacji obiektów inżynierskich na obszarach niestabilnych geologicznie S. Cacoń

A. Piotrowski (pomocn.)
13.06.2018 GiK
12. Ewelina CHŁOPIŃSKA Budowa modelu dystrybucji LNG jako paliwa żeglugowego M. Gucma

A. Bąk (pomocn.)
16.05.2018 transport
11. Karol SUGALSKI Analiza numeryczna możliwości redukcji oporu kadłuba w modernizacji floty kutrów rybackich T. Abramowski 18.04.2018 transport
10. Izabela BODUS-OLKOWSKA Klasyfikacja obiektów podwodnych na podstawie mapy anomalii magnetycznych J. Uriasz 18.04.2018 GiK
9. Paulina REKOWSKA Metoda określania bezpiecznych obszarów manewrowych w żegludze śródlądowej na podstawie badań rzeczywistych W. Ślączka 14.03.2018 transport
8. Andrzej DROZD Empiryczne modelowanie charakterystyk prędkościowo-paliwowych kontenerowców T. Cepowski


Z. Szozda (pomocn.)
28.02.2018 transport
7. Remigiusz DZIKOWSKI Model ryzyka uszkodzeń infrastruktury podwodnej offshore M. Gucma


K. Marcjan (pomocn.)
27.09.2017 transport
6. Maciej SZYMAŃSKI Współczynnik pogodowy oparty na prognozowanej znaczącej wysokości fali jako miara bezpieczeństwa w programowaniu tras oceanicznych B. Wiśniewski

M. Wielgosz (pomocn.)
14.06.2017 transport
5. Artur WALUS Budowa metody krótkoterminowej predykcji położenia geofizycznego zestawu holowniczego L. Gucma

A. Bąk (pomocn.)
16.11.2016 transport
4. Artur KUJAWSKI Identyfikacja sytuacji nawigacyjnej w żegludze śródlądowej w oparciu o obraz z kamer przemysłowych Z. Pietrzykowski

G. Stępień
(pomocn.)
16.11.2016 transport
3. Bartosz MUCZYŃSKI Wykorzystanie metody okulograficznej w budowie stochastycznego modelu procesu pozyskiwania i analizy informacji przez nawigatora L. Gucma

A. Bąk (pomocn.)
15.04.2015 transport
2. Martyna LEYK Prognozowanie zmian położenia rozbitka w czasie na powierzchni morza w strefie litoralnej z wykorzystaniem systemów geoinformacyjnych J. Pyrchla 12.06.2013 GiK
1. Agnieszka NOWY (PUSZCZ) Model matematyczny strumieni ruchu statków na Morzu Bałtyckim na potrzeby systemu zarządzania ryzykiem nawigacyjnym L. Gucma  25.01.2012 transport

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę