Postępowania awansowe - Nagroda im. Prof. A. Walczaka - Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Postępowania awansowe Nagroda im. Prof. A. Walczaka

Informacja o Nagrodzie im. Prof. Aleksandra Walczaka

O Nagrodę mogą się starać osoby, którym w poprzednim roku kalendarzowym nadano na Wydziale stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinach transport lub geodezja i kartografia. Wniosek o zgłoszenie do Nagrody, z uzasadnieniem wskazującym na wybitne osiągnięcia naukowe i badawcze w rozprawie doktorskiej w obszarze nawigacji morskiej oraz kompletem dokumentów wymaganych regulaminem, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać na ręce Dziekana Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie w terminie do 28 lutego. Po zatwierdzeniu nominacji przez Radę Wydziału Nawigacyjnego Dziekan przesyła zgłoszenie do Polskiego Forum Nawigacyjnego (PFN) w terminie do 31 marca.

Strona PFN (PNF): http://pnf.gdynia.pl/

Autor: Krzysztof Kruszyna

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę