Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Wydział Informacje o Wydziale

Historia

 

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie historycznie jest kontynuatorem Wydziału Nawigacyjnego Państwowej Szkoły Morskiej  działającej w Szczecinie przy Alei Piastów 19 w latach 1947-1953. Uruchomienie Wydziału Nawigacyjnego w Szczecinie w roku 1947   było   wynikiem   decyzji   politycznej  przenoszącej  działalność  Wydziału  Nawigacyjnego z Gdyni do Szczecina. Kolejna decyzja polityczna przeniosła ponownie Wydział do Gdyni likwidując działalność w Szczecinie w roku 1953.  Następnie wskrzeszenie działalności Wydziału Nawigacyjnego związane jest z ponownym powołaniem Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie z siedzibą w obecnym budynku głównym na Wałach Chrobrego od roku akademickiego 1963/1964. Kolejno w 1968 roku na bazie działającej Państwowej Szkoły Morskiej powołano Wyższą  Szkołę Morską, która z dwoma Wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym rozpoczęła działalność w roku akademickim 1969/1970.
W roku 2004 Wyższa Szkoła Morska na podstawie Ustawy z dnia 9 stycznia 2004 zmieniła nazwę na Akademia Morska w Szczecinie.

W ramach działalności Wydziału w strukturze Wyższej Szkoły Morskiej, a następnie Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzone było początkowo kształcenie studentów w ramach kierunku Nawigacja na dwóch specjalnościach: Transport Morski i Połowy Morskie. Były to studia pierwszego stopnia, inżynierskie, a następnie w latach 1974-1989 wprowadzono jednolite studia magisterskie. Od 1989 roku studenci Wydziału Nawigacyjnego kształceni są na studiach pierwszego (inżynierskie) oraz drugiego (magisterskie) stopnia.

W roku 1980 rozpoczęto kształcenie na kierunku Transport, specjalność Eksploatacja Portów początkowo  tylko  na  studiach wieczorowych, a następnie od 1982 pełne studia magisterskie. Od  roku  1991  zmieniono nazwę specjalności na Eksploatacja Portów  i Floty. W roku 1999 z Wydziału Nawigacyjnego wydzielony został Międzywydziałowy Instytut Transportu. Na bazie tego Instytutu w  roku 2002 Zarządzeniem nr 12 Ministra  Infrastruktury z dnia 12.07.2002 roku powołany został nowy Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu.

W roku 2019 w związku z prowadzonymi zmianami organizacyjnymi Uczelni powodowanymi wdrażaniem Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - z Wydziału Nawigacyjnego wydzielony zostaje nowy Wydział Informatyki i Telekomunikacji, a dotychczasowa struktura oparta o działalność instytutów zostaje zmieniona na strukturę katedralną.

W roku 1997 Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora  w  dziedzinie  nauk  technicznych,  w  dyscyplinie  geodezja  i  kartografia, a w roku 2010 w dziedzinie  nauki  techniczne,  dyscyplinie  transport.  Następnie  w  roku 2015 uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Dydaktyka Wydziału

Obecnie Wydział Nawigacyjny kształci studentów  w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 5 kierunkach kształcenia:

 • Nawigacja
 • Geodezja i Kartografia
 • Oceanotechnika
 • Żegluga Śródlądowa
 • Geoinformatyka
Kształcenie prowadzi kadra o wysokich naukowych i morskich kwalifikacjach, licząca 79 nauczycieli akademickich, którzy oprócz działalności dydaktycznej prowadzą badania naukowe, głównie w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, inżynierii ruchu morskiego, automatyzacji nawigacji, optymalizacji żeglugowej tras oceanicznych, projektowania statków w tym zagadnienia związane ze statkami bezzałogowymi, geodezji i kartografii oraz geoinformatyki.
Dowodem wysokiego poziomu działalności wydziału jest przyznany przez Lloyd’s Register Quality International certyfikat stwierdzający, że system zapewnienia jakości w zakresie kształcenia kadr morskich spełnia międzynarodowe standardy wyrażone w normie ISO 9001:2000. Wyróżniający się studenci Wydziału Nawigacyjnego mogą ubiegać się o możliwość odbycia części studiów za granicą (Barcelona, Flensburg, Elsfleth, Liverpool). Istnieje także możliwość uczestniczenia w działalności studenckich kół naukowych oraz  podjęcia  studiów w trybie indywidualnym.
 
Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego, posiadają:
 
 • dobre przygotowanie zawodowe,
 • nowoczesną wiedzę techniczną,
 • dobrą znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność samokształcenia,
 • umiejętność wdrażania postępu technicznego,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • dużą sprawność fizyczną i manualną,
 • odporność na stresy,
 • wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Kierunek studiów: Nawigacja

Uwaga: od roku akademickiego 2010/2011 kandydaci przyjmowani są na kierunek, a wybór specjalności nastąpi po 3 semestrze nauki.

4 - letnie studia na specjalnościach:
 • Transport Morski (TM) - również w języku angielskim
 • Połowy Morskie (PM)
 • Inżynieria Ruchu Morskiego (IRM).
 • Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne (PHiON)
 • Ratownictwo (RAT)
 • Morskie Systemy Informatyczne (MSI)
 • Eksploatacja Jednostek Pływajacych Typu Offshore (OFF)
 • Transport Morski i Śródladowy (TMiS)
 • Górnictwo Morskie (GM)
 • Żeglarstwo Morskie (ŻM)

Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia

3,5 letnie studia na specjalnościach:
 • Geoinformatyka (G)
 • Hydrografia (H)

Kierunek studiów: Żegluga Śródlądowa

4 - letnie studia na specjalnościach:
 • Eksploatacja jednostek morskich i śródlądowych
 • Zarządzanie w żegludze śródlądowej

Kierunek studiów: Oceanotechnika

3,5 letnie studia na specjalnościach:
 • Projektowanie i budowa okrętów (PiBO)
 • Projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Kierunek studiów: Nawigacja

1,5 letnie studia na specjalności: Transport Morski (TM)

Kierunek studiów: Geoinformatyka

1,5 letnie studia

Kierunek studiów: Oceanotechnika

1,5 letnie studia na specjalności:
 • Projektowanie i budowa statków
 • Projektowanie i budowa jachtów
 • Projektowanie i budowa obiektów OFFSHORE
 • Projektowanie i budowa obiektów podwodnych

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Kierunek studiów: Nawigacja

4 letnie studia na specjalnościach:
 • Transport Morski (TM)

Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia

3,5- letnie studia na specjalnościach:
 • Geoinformatyka (G)
 • Hydrografia (H)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Kierunek studiów: Nawigacja

2 letnie studia na specjalnościach:
 • Transport Morski (TM)

Kierunek studiów: Geoinformatyka

1,5- letnie studia
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę