Katedra Inżynierii Ruchu Morskiego - Badania Naukowe - Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Katedra Inżynierii Ruchu Morskiego Badania Naukowe

Badania naukowe realizowane na Wydziale Nawigacyjnym obejmują głównie dyscypliny:
  • geodezja i kartografia,
  • transport.
Wydział Nawigacyjny posiada kategorię 2 zgodnie z wykazem ustalonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15.15.2010r. dla grupy jednostek G6 „Górnictwo, geologia techniczna, geodezja, energetyka i transport”.
Wydział Nawigacyjny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinach geodezja i kartografia oraz transport oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport.
Wydział ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej, w tym:
  • administracja morską,
  • armatorami,
  • spedytorami,
  • portami morskimi.
Działalność naukowa Wydziału nakierowana na rozwój młodej kadry naukowej. Głównym kierunkiem jest umożliwienie szybkiego awansu poprzez uzyskiwanie przez pracowników Wydziału doktoratów i habilitacji.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę