Projekty - MORGAV - Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Projekty MORGAV

​Projekt pt.: "Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża" (MORGAV) uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 04 "Projekty aplikacyjne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy: POIR.04.01.04-00-0080/17-00

Wartość projektu: 2 575 895 PLN

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego członkami są:

  1. Politechnika Gdańska – lider konsorcjum;
  2. Akademia Morska w Szczecinie;
  3. GEOPARTNER Sp. z o.o.

Projekt realizowany będzie od 02.07.2018 do 01.07.2021

Celem projektu jest opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych z przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża dla potrzeb harmonizacji morskich pomiarów wysokościowych z systemem EVRS (European Vertical Reference System) poprzez wykorzystanie rocznic potencjału siły ciężkości odniesionej do poziomu Normaal Amsterdams Peil.

Jest to zgodne wytycznymi Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) wchodzącej w skład Międzynarodowej Organizacji IHO. Rozwiązanie to dotyczyć́ będzie obszarów, które są̨ interesujące dla polskiej gospodarki morskiej. Ważnym elementem będzie poprawa parametrów geoidy poprzez sprawdzenie istniejących danych grawimetrycznych i wypełnienia pustych obszarów. Działania te stanowią̨ ważną podstawę̨ dla bezpiecznej nawigacji morskiej. Zespół prowadzi pomiary wykorzystując system grawimetryczny MGS-6 firmy Micro-g LaCoste LLC oraz statki badawcze. W ramach tych badań integrowane są̨ dane z lidaru, echosond wielowiązkowych i urządzeń́ nawigacji precyzyjnej. Dane odnoszone są nie tylko do powierzchni ziemi, ale również̇ wykorzystywane w regionalnym rozpoznaniu geologicznym dla potrzeb kartowania struktur geologicznych oraz badaniu zjawisk geodynamicznych w strefie brzeżnej. Opracowana technologia pozyskiwania i eksploracji wysokiej precyzji danych grawimetrycznych obszarów morskich wypełni istotną lukę̨ informacyjną w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej. Wyniki badań pozwolą na wprowadzenie do praktyki zautomatyzowanych metod monitorowania obszarów morskich oraz wieloaspektowe analizy danych przestrzennych. Danymi wyjściowymi do pomiarów grawimetrycznych wykorzystuje się modele statycznego pola grawitacyjnego Ziemi pochodzące z obserwacji wykonanych gradiometrami (SGG) i GPS Tracking (SST) np. serwisu GEOCE.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę