Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Projekty ABC (Academic Business Coach) - MELES 2.0

Lider konsorcjum: Akademia Morska w Szczecinie

Partnerzy projektu:

 • Politechnika Białostocka - Polska,
 • Uniwersytet Egejski - Grecja,
 • Uniwersytet w Aveiro - Portugalia,
 • Uniwersytet w Lipsku - Niemcy.

Partnerzy powiązani:

 • 6 Steps Ahead - Grecja.

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Wołejsza

Termin realizacji projektu: 01/09/2017- 31/05/2020.

Cel: Pierwszym celem projektu jest stworzenie nowego typu edukatora na uczelniach, - Akademickiego Trenera Biznesu (Academic Business Coach - ABC), który wspiera komercjalizację wyników projektów B+R realizowanych w szkołach wyższych. Kolejnym celem jest poprawa kompetencji studentów i kadry akademickiej europejskich uczelni w zakresie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnej metodyki pod nazwą “ABC Methodology”. Szczegółowy opis metodyki będzie stanowił treść przewodnika wydanego w wersji elektronicznej. Metodyka ABC będzie wykorzystywana przez przyszłych akademickich trenerów biznesu w procesie wspierania projektów B+R zainicjowanych na uczelniach, których wyniki mają duży potencjał komercjalizacyjny.

Kluczowym elementem metodyki ABC, a tym samym głównym celem projektu jest przygotowanie kompleksowego i spójnego produktu edukacyjnego (kurs Przedsiębiorczości 2), który pozwoli na podniesienie poziomu gotowości technologii (TRL – Technology Readiness Level) rozwijanych w projektach oraz określenie możliwości jej zastosowania w innowacyjnych produktach lub usługach.

Opis działań: Kurs składa się z grupowych ćwiczeń prowadzonych przez trenerów, w których zespoły otrzymują wsparcie w opracowywaniu projektów biznesowych oraz w postaci indywidualnych sesji z trenerami, gdzie każdy zespół pracuje ze swoim trenerem. Osiągnięcie tak opisanych celów projektu otworzy uczelnie na nową metodykę kształtowania umiejętności miękkich i przekrojowych w zakresie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Program Przedsiębiorczość 2, będzie obejmował następujące tematy: Customer development (http://market-by-numbers.com/customer-development/), Plan biznesowy, IPR, Pozyskiwanie funduszy, PR i marketing, Sprzedaż (około 30 godzin dydaktycznych zrealizowanych w max. grupach po 30 osób).

Program kursu zostanie opracowany przez multidyscyplinarną grupę partnerów. Trzech z nich ma już doświadczenie w prowadzeniu kursów Entrepreneurship.

Istnieją następujące główne cele kursu:

 1. Utwórz prototyp (MVP) i zaprojektuj swój produkt / usługę wraz z potencjalnymi klientami. Zespół powinien zrobić jak najwięcej, aby zweryfikować hipotezy uzgodnione w ramach modelu biznesowego Canvas. Zespół powinien znaleźć grupę ewangelistów swoich produktów / usług, aby dokładnie zbadać ich potrzeby za pomocą technik wywiadów. Zespół powinien opracować MVP i zebrać opinie klientów. Ta strategia jest głównym założeniem Metodologii Rozwoju Klienta.
 2. Policzmy naszą działalność
  Jeśli MVP jest wiarygodnym produktem / usługą, musimy przygotować szczegółowy biznesplan. Taki dokument jest potrzebny, aby zespół wiedział o finansowych potrzebach projektu i zaczął szukać finansowania.
 3. Wyszukaj inwestorów
  Zespół powinien być przygotowany na poszukiwanie inwestora. Wyszukiwanie inwestorów powinno rozpoczynać się we właściwym momencie - kiedy zespół buduje wysoką wartość technologii, gdy zespół się uzupełnia i gdy IPR projektu jest chroniona
 4. Sprzedaż i marketing
  Jest taki moment w rozwoju produktu / usługi, że jego pierwsza wersja pojawia się na rynku i konkuruje. Skuteczna konkurencja w dużej mierze zależy od umiejętności sprzedażowych zespołu i kampanii marketingowej. Przeważnie ten moment wymaga odbudowy zespołu i poszukiwania dodatkowych zasobów.

Pozostałe 15 godzin poświęcone będzie indywidualnemu coachingowi.

Program szkoleniowy dla trenerów zostanie opublikowany w formie e-podręcznika.

Program zostanie opracowany w pierwszym roku projektu, a następnie będzie przetestowany i poprawiony w wyniku warsztatów i szkoły letniej. Tak przygotowany produkt zostanie wdrożony . w pięciu uczelniach partnerskich, które już wprowadziły kurs Przedsiębiorczość 1 do programów nauczania w wyniku projektu MELES.

Oczekiwane rezultaty: Projekt jest odpowiedzią na problem edukacyjny, który polega na braku skutecznych narzędzi i metodyk, które można wykorzystać do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy, w celu pełnego wykorzystania ich potencjału dla społeczeństwa i gospodarki.

Konsorcjum zobowiązuje się do podnoszenia świadomości pracowników akademickich i studentów w zakresie potencjału komercjalizacji wyników projektów badawczo-rozwojowych. Wsparcie zespołów akademickich przez trenerów ABC zaowocuje zwiększeniem liczby i wartości wdrożeń wyników projektów B+R w przemyśle.

Długoterminowym efektem projektu będzie wzmocnienie relacji absolwentów i pracowników z uczelniami oraz zapewnienie uczelni długoterminowego dochodu z transferu technologii do gospodarki.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę