Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Katedra Geoinformatyki Kierunki studiów

Kierunki studiów

Studia podyplomowe “Geoinformatyka i Teledetekcja Środowiska”

OPIS STUDIÓW

Studia Podyplomowe “Geoinformatyka i teledetekcja środowiska” przeznaczone są dla obecnych jak również przyszłych użytkowników systemów informacji geograficznej wykorzystujących w swojej pracy dane pozyskane różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem metod teledetekcyjnych. Zakres tematyczny studiów kształtują cztery moduły: geoinformatyka, techniki pomiarowe GIS, teledetekcja oraz fotogrametria. Pierwszy moduł obejmuje zagadnienia z zakresu informacji przestrzennej, metod analiz przestrzennych oraz geowizualizacji. Drugi moduł koncentruje się na technikach pomiarowych GIS i umożliwia zapoznanie się z współczesnymi technikami oraz instrumentami GIS pod kątem pozyskiwania danych przestrzennych oraz ich opracowania. Trzeci moduł związany jest z zagadnieniami teledetekcji środowiska, pozyskiwaniem danych sensorami teledetekcyjnymi oraz metodami przetwarzania danych obrazowych, umożliwiających m.in. przeprowadzanie analiz z ich wykorzystaniem. Ostatni, czwarty moduł, dotyczy zagadnień z fotogrametrii cyfrowej (lotniczej oraz bliskiego zasięgu) oraz dynamicznie rozwijającej się fotogrametrii niskiego pułapu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Kolejna edycja: 2021/2022 start: październik 2021

Warunkiem ukończenia studiów jest regularne uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów laboratoryjnych oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej.

PROGRAM STUDIÓW

Studia podyplomowe obejmują 225 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów oraz laboratoriów. 

Wykaz prowadzonych przedmiotów:

Semestr zimowy:

 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Analizy Przestrzenne
 • Redakcja Map
 • Instrumenty i techniki pomiarowe GIS
 • Opracowanie danych pomiarowych
 • Przygotowanie pracy dyplomowej

Semestr letni:

 • Teledetekcja środowiska
 • Przetwarzanie danych obrazowych
 • Fotogrametria cyfrowa
 • Współczesne metody fotogrametrii

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. potwierdzenie wnesienia opłaty rekrutacyjnej
 5. potwierdzenie wniesienia I raty opłaty za studia (po zakwalifikowaniu się na studia),
 6. deklaracja pokrycia kosztów studiów (po zakwalifikowaniu się na studia).

 

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00 – 14.30), wysłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Katedra Geoinformatyki
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Żołnierska 46
71-250 Szczecin

Tel. / fax. 91 48 77 177
e-mail: gis@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe “Geoinformatyka i Teledetekcja Środowiska

OPŁATY

Opłata rekrutacyjna,

Opłata za studia podyplomowe,

Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty wnoszone są na podany numer konta bankowego po zakwalifikowaniu się na studia podyplomowe.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty czesnego w ratach​.

Numer konta, na który należy dokonać opłaty za studia podyplomowe Geoinformatyka i Teledetekcja Środowiska:

52 1240 3927 1111 0010 8374 5903

Bank PEKAO II O. w Szczecinie

 

z dopiskiem: Studia podyplomowe Geoinformatyka i Teledetekcja Środowiska; imię i nazwisko

UWAGA! Osoby posiadające status bezrobotnej mogą dowiedzieć się w swoim Urzędzie Pracy, czy istnieje możliwość dofinansowania lub pełnego sfinansowania studiów.

PLAN ZAJĘĆ

Plan zajęć w trakcie ustalania. Preferowane zjazdy weekendowe dwudniowe jeden lub dwa razy w miesiącu. Istnieje możliwość ustalenia planu pod dedykowaną grupę słuchaczy.

Przykładowy plan zajęć z poprzedniej edycji znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania:

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę