Katedra Geoinformatyki - Badania Naukowe - Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Katedra Geoinformatyki Badania Naukowe

Katedra Geoinformatyki

Działalność naukowa

W ramach realizowanych w katedrze badań statutowych oraz projektów badawczych i prac zleconych podejmowane są następujące zagadnienia:
 • geodezja: opracowanie metody wykrywania, identyfikacji i monitoringu skażeń środowiskowych;
 • systemy informacji geograficznej: planowanie, projektowanie, opracowywanie i pilotażowe wdrożenia;
 • numeryczny model terenu oraz pokrycia terenu:
                   - analiza metod budowy NMT i NMPT,
                   - kompleksowe modelowanie trójwymiarowe obszarów i obiektów,
                   - trój- i czterowymiarowa wizualizacja złożonych obszarów i obiektów.
 
 • analizy przestrzenne (dwu-, trój- i czterowymiarowe):
                   - projektowanie i prowadzenie analiz przestrzennych,
                   - optymalizacja lokalizacji sensorów (kamery, radary), analizy widoczności.
 
 • nawigacja radarowa:
                    - śledzenie radarowe obiektów nawodnych,
                    - analiza, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu radarowego.
 
 • integracja danych nawigacyjnych:
                    - fuzja informacji o położeniu jednostki własnej,
                    - integracja danych o obiektach śledzonych za pomocą różnych sensorów (AIS, radar, kamera),
                    - kompleksowa fuzja informacji w ramach systemów geoinformatycznych.
 
 • metody sztucznej inteligencji w nawigacji i systemach GIS:
                     - neuronowe filtry śledzące,
                     - inteligentna fuzja danych.
 
 • modelowanie terenu i zjawisk z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych,
 • kartografia: badania związane z doskonaleniem metod redakcji map tematycznych 2D oraz 3D
 • hydrografia:
                      - opracowanie metody automatyzacji procesu obróbki danych sondy interferometrycznej,
                      - opracowanie metody dynamicznej redukcji danych batymetrycznych w aspekcie wymagań budowy hydrograficznego planszetu sprawozdawczego,
                      - opracowanie metody dynamicznej generalizacji numerycznego modelu terenu dla potrzeb wizualizacji (3D i 4D) danych batymetrycznych,
                      - opracowanie metody poprawy potencjału interpretacyjnego obrazu sonaru skanującego w oparciu o wysokogęstościowe dane batymetryczne,
                      - opracowanie metody śledzenia obiektów ruchomych w oparciu o geodane wysokoczęstotliwościowego sonaru skanującego,
                      - weryfikacja modeli matematycznych poszczególnych metod przetwarzania geodanych hydrograficznych w warunkach laboratoryjnych,
                      - weryfikacja opracowanych metod w warunkach rzeczywistych,
                      - integracja sprzętowo-programowa sensorów wspomagających (pozycjonowanie, czujniki ruchu),
                      - modelowanie dokładności zintegrowanych pomiarów hydrograficznych.
 
 • fotogrametria:
                       - wykorzystanie danych obrazowych z platform bezzałogowych (UAS) do tworzenia map terenów trudnodostępnych,
                       - możliwości interpretacyjne wysokorozdzielczych danych obrazowych,
                       - wykorzystanie danych obrazowych w szybkich opracowaniach kartograficznych,
                       - wykorzystanie danych wideo do tworzenia trójwymiarowych modeli terenu.
 
 • teledetekcja:
                        - rozwijanie metod przetwarzania danych obrazowych w zakresie opracowania produktów kartometrycznych oraz  automatycznej ekstrakcji obiektów,
                        - przeprowadzanie analiz środowiskowych z wykorzystaniem wielospektralnych oraz termowizyjnych  danych obrazowych,
                        - badania środowiska wodnego oraz lądowego z wykorzystaniem danych pozyskanych z różnych pułapów (satelitarnych, lotniczych, UAV),
                        - analiza danych środowiskowych na podstawie wskaźników spektralnych.
 
 • Grawimetria i magnetometria:
                         - zintegrowane pomiary hydrograficzno – grawimetryczne na akwenach śródlądowych,
                         - zintegrowane pomiary grawimetryczno-hydrograficzne na akwenach morskich,
                         - budowa zintegrowanych modeli terenu akwenów wodnych i obszarów lądowych dla potrzeb analiz grawimetrycznych,
                         - dobór parametrów rejestracji magnetometrem morskim dla celów detekcji i klasyfikacji dennych obiektów ferromagnetycznych,
                         - interpretacja jakościowa i ilościowa anomalii magnetycznych,
                         - analiza map anomalii magnetycznych pod kątem detekcji i klasyfikacji dennych obiektów ferromagnetycznych.

Zaplecze dydaktyczne

Bazę dydaktyczną katedry stanowią między innymi:
 • laboratorium fotogrametrii i teledetekcji,
 • laboratorium hydrografii morskiej,
 • laboratorium systemów informacji przestrzennej,
 • „Hydrograf XXI” – pływające laboratorium hydrograficzno-pomiarowe;
Laboratoria są wyposażone w nowoczesne stanowiska komputerowe, a także pakiety oprogramowania czołowych i uznanych na świecie producentów takich jak: Autodesk, Bentley, Pix4D, ERDAS Imagine, ENVI czy ESRI.
 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę