Katedra Geoinformatyki - Badania Naukowe - Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Katedra Geoinformatyki Badania Naukowe

Pracownicy Katedry Geoinformatyki podejmują różnorodne zagadnienia z zakresu teledetekcji, geodezyjnych systemów informacji przestrzennej, geoinformatyki, nawigacji, hydrografii, geodezji i kartografii. W ramach realizowanych w Instytucie badań statutowych oraz projektów badawczych i prac zleconych podejmowane są w szczególności następujące zagadnienia:

 1. Geodezja
  • Opracowanie metody wykrywania, identyfikacji i monitoringu skażeń środowiskowych.
 2. Systemy Informacji Geograficznej
  • Planowanie i projektowanie.
  • Opracowanie i pilotażowe wdrożenia.
 3. Numeryczny Model Terenu
  • Analiza metod budowy NMT.
  • Kompleksowe modelowanie trójwymiarowe obszarów i obiektów.
  • Trzy i czterowymiarowa wizualizacja złożonych obszarów i obiektów.
  • Analiza metod tworzenia holograficznych modeli terenu.
 4. Analizy przestrzenne (dwu, trzy i czterowymiarowe)
  • Projektowanie i prowadzenie analiza przestrzennych.
  • Lokalizacja sensorów obserwacyjnych.
 5. Nawigacja radarowa
  • Śledzenie radarowe obiektów nawodnych
   • filtry numeryczne
   • filtry neuronowe
  • Analiza, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu radarowego.
 6. Integracja danych nawigacyjnych
  • Fuzja informacji o położeniu jednostki własnej.
  • Integracja danych o obiektach śledzonych za pomocą różnych sensorów (AIS, radar, kamera).
  • Kompleksowa fuzja informacji w ramach systemów geoinformatycznych.
 7. Metody sztucznej inteligencji w nawigacji i systemach GIS
  • Neuronowe filtry śledzące.
  • Inteligentna fuzja danych.
  • Modelowanie terenu i zjawisk z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
 8. Hydrografia
  • Opracowanie metody automatyzacji procesu obróbki danych sondy interferometrycznej.
  • Opracowanie metody dynamicznej redukcji danych batymetrycznych w aspekcie wymagań budowy hydrograficznego planszetu sprawozdawczego.
  • Opracowanie metody dynamicznej generalizacji numerycznego modelu terenu dla potrzeb wizualizacji (3 i 4D) danych batymetrycznych.
  • Opracowanie metody poprawy potencjału interpretacyjnego obrazu sonaru skanującego w oparciu o wysokogęstościowe dane batymetryczne.
  • Opracowanie metody śledzenia obiektów ruchomych w oparciu o geodane wysokoczęstotliwościowego sonaru skanującego.
  • Weryfikacja modeli matematycznych poszczególnych metod przetwarzania geodanych hydrograficznych w warunkach laboratoryjnych.
  • Weryfikacja opracowanych metod w warunkach rzeczywistych.
 9. Nawigacyjne Systemy Wspomagania Decyzji
  • Identyfikacja zdarzeń niebezpiecznych w ruchu statków.
  • Algorytmizacja przepisów Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej.
  • Integracja danych pochodzących z różnych urządzeń nawigacyjnych.
  • Wypracowanie manewru antykolizyjnego względem jednego i wielu obiektu.
  • Optymalizacja manewru antykolizyjnego.
  • Prezentacja wyników na ekranie mapy elektronicznej.
 10. Fotogrametria i teledetekcja
  • Wykorzystanie danych obrazowych z platform bezzałogowych (UAS) do tworzenia map w warunkach operacyjnych.
  • Wykorzystanie mikrofotogrametrii w rolnictwie.
  • Integracja danych pochodzących z różnych urządzeń nawigacyjnych.
  • Możliwości interpretacyjne wysokorozdzielczych danych obrazowych.
  • Wykorzystanie danych obrazowych w szybkich opracowaniach kartograficznych.
  • Wykorzystanie danych wideo do tworzenia trójwymiarowych modeli terenu.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę