Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Katedra Geoinformatyki Badania naukowe

Katedra Geoinformatyki


W Katedrze Geoinformatyki prowadzone są badania obejmujące poniżej wymienione zagadnienia:

Technologie geoprzestrzenne. Systemy informacji geograficznej, projektowanie systemów geoinformatycznych, pilotażowe wdrożenia systemów, projektowanie oraz doskonalenie metod analiz przestrzennych, wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w tworzeniu numerycznych modeli wysokościowych oraz redukcji dużych zbiorów danych, analizy dokładności opracowania modeli wysokościowych, przetwarzanie obrazów, rozwijanie metod geowizualizacji 2D oraz 3D, opracowywanie technologii tworzenia map numerycznych.

Hydrografia. Metody automatyzacji procesu obróbki danych batymetrycznych, redukcja danych, generalizacja modeli wysokościowych, przetwarzanie obrazów sonarowych, śledzenie obiektów podwodnych, integracja sprzętowo-programowa sensorów systemu pomiarowego, weryfikacja modeli matematycznych poszczególnych metod przetwarzania geodanych hydrograficznych w warunkach laboratoryjnych, weryfikacja opracowanych metod w warunkach rzeczywistych, modelowanie dokładności zintegrowanych pomiarów hydrograficznych.

Geodezja. Pomiary w nachylonych układach odniesienia w szczególności w zastosowaniach off-shore, na niestabilnych podłożach. Rozwijanie nowych algorytmów w zakresie transformacji współrzędnych w zastosowaniach geodezji inżynieryjnej. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pomiarowych do pozycjonowania, fuzja danych geodezyjnych, w tym o różnej dokładności. Pomiary precyzyjne niwelacyjne i GNSS. Metody obliczeniowe w geodezji, w tym m-estymacja w podwodnych sieciach geodezyjnych oraz zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do transformacjach współrzędnych przy niewielkiej liczbie punktów dostosowania.

Przetwarzanie danych radarowych. Śledzenie radarowe obiektów nawodnych, analiza, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu radarowego, integracja danych nawigacyjnych, neuronowe filtry śledzące, inteligentna fuzja danych.

Fotogrametria. Wykorzystanie danych obrazowych z platform bezzałogowych (UAS) do tworzenia map terenów trudnodostępnych, możliwości interpretacyjne wysokorozdzielczych danych obrazowych, wykorzystanie danych obrazowych w szybkich opracowaniach kartograficznych, wykorzystanie danych wideo do tworzenia trójwymiarowych modeli terenu.

Teledetekcja. Rozwijanie metod przetwarzania danych obrazowych w zakresie opracowania produktów kartometrycznych oraz  automatycznej ekstrakcji obiektów, przeprowadzanie analiz środowiskowych z wykorzystaniem wielospektralnych oraz termowizyjnych  danych obrazowych, wykorzystanie danych teledetekcyjnych w modelowaniu NMT strefy brzegowej, analiza danych środowiskowych na podstawie wskaźników spektralnych.

Grawimetria i magnetometria. Zintegrowane pomiary hydrograficzno – grawimetryczne na akwenach śródlądowych oraz morskich, budowa modeli terenu akwenów wodnych i obszarów lądowych dla potrzeb analiz grawimetrycznych, dobór parametrów rejestracji magnetometrem morskim dla celów detekcji i klasyfikacji dennych obiektów ferromagnetycznych, interpretacja jakościowa i ilościowa anomalii magnetycznych, analiza map anomalii magnetycznych pod kątem detekcji i klasyfikacji dennych obiektów ferromagnetycznych.

Zasoby laboratoryjne. Laboratorium fotogrametrii i teledetekcji, hydrografii morskiej, systemów informacji przestrzennej, pływające laboratorium hydrograficzno-pomiarowe „Hydrograf XXI” (jednostka z napędem elektrycznym, co umożliwia wykonywanie pomiarów w strefach ekologicznych na akwenach objętych zakazem używania napędu spalinowego). Laboratoria są wyposażone w nowoczesne stanowiska komputerowe, a także pakiety programowania czołowych i uznanych na świecie producentów takich jak: Autodesk, Bentley, Pix4D, ERDAS Imagine, ENVI czy ESRI.

 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę