Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Badania Naukowe Tematyka prac badawczych

 1. Bezpieczeństwo żeglugi:
  • inżynieria ruchu morskiego:
  • nawigacja pilotażowa,
  • bezpieczeństwo manewrowania statku,
  • systemy nadzoru i regulacji ruchu statków (VTS),
  • nowoczesne systemy informacyjne w nawigacji morskiej,
  • metody nawigacji porównawczej,
  • metody sztucznej inteligencji w nawigacji morskiej,
  • wspomaganie procesów decyzyjnych w sterowaniu ruchem statków morskich,
  • optymalizacja tras statku - planowanie podróży,
  • bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych.
 2. Bezpieczeństwo statku:
  • numeryczne modelowanie właściwości morskich wybranych typów statków.
  • metodyka formalnej oceny bezpieczeństwa statecznościowego statku,
  • modele symulacyjne procesu ewakuacji ze statku,
  • wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych statku oraz warunków pogodowych na jego bezpieczeństwo podczas operacji balastowych na morzu.
 3. Doskonalenie metod nawigacji w żegludze śródlądowej.
  • rzeczne systemy informacyjne (RIS).
 4. Systemy informacji przestrzennej.
 5. Teledetekcja.
 6. Analiza obrazów cyfrowych.
 7. Bezpieczeństwo i ochrona statku i obiektu portowego.
 8. Eksploatacja rybacka wybranych rejonów Morza Bałtyckiego
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę