Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Na wieczną wachtę odszedł 2 lutego kpt. ż. w., mgr prawa, Jan Zygmunt Prüffer – były Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, absolwent PSM w Szczecinie, pilot morski, zasłużony człowiek morza, człowiek głębokiej wiary.

Fot.: kpt. ż. w. Jan Prüffer


Urodził się 14 listopada 1931 r. w Warszawie. Przed i podczas wojny należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W czasie powstania warszawskiego został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. W 1947 r. zdał małą maturę w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, a w 1948 został przyjęty do Szkoły Jungów w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego. Po jej ukończeniu i pomyślnym złożeniu egzaminów wstępnych, 4 września 1949 r. rozpoczął naukę na Wydziale Nawigacyjnym Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Praktyki morskie odbył na „Darze Pomorza” i na „Zewie Morza”. Był prymusem swojego rocznika, starszym marynarzem instruktorem na „Darze Pomorza”, następnie wykładowcą przedmiotów nautycznych w Technikum Morskim Nawigacyjnym w Szczecinie. Pod koniec 1953 r. był zatrudniony w rezerwie Polskiej Żeglugi Morskiej, ale nie otrzymał zezwolenia na pracę na statkach morskich. Opinia służb bezpieczeństwa zamknęła mu wówczas możliwość zatrudnienia w PŻM i PLO. W latach 1954–1970 pracował w pilotażu Zarządu Portu Szczecin–Świnoujście. W 1961 r. ukończył wyższe studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie pracował w reaktywowanej w 1963 r. PSM, przekształconej w 1969 w Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie. Był wykładowcą nawigacji i szkolił słuchaczy w pilotowaniu statków trasą Szczecin–Świnoujście. Na zakończenie działalności Wydziału Nawigacyjnego w PSM otrzymał list pochwalny od doc. dr. hab. Zdzisława Łaskiego, pierwszego Rektora nowej WSM, z wyrazami najwyższego uznania za pomoc w trudnym okresie tworzenia i rozwoju Szkoły oraz za wytrwałość i sumienność w przekazywaniu własnej wysokiej wiedzy słuchaczom PSM. 1 IX 1970 powierzono kpt. Prüfferowi pełnienie obowiązków prodziekana Wydziału Nawigacyjnego w WSM, a w okresie 1 III 1971–31 VIII 1973 został powołany na stanowisko Dziekana Wydziału Nawigacyjnego (od momentu powierzenia kpt. ż.w. doc. mgr. Aleksandrowi Walczakowi, dotychczasowemu dziekanowi Wydziału Nawigacyjnego, stanowiska prorektora). Podczas pracy w WSM okresowo pracował jako kapitan na statku szkolnym „Azymut”.Fot.: Od lewej: prorektor WSM Aleksander Walczak i Dziekan WN WSM Jan Prüffer w komisji egzaminacyjnej. Szczecin 1972 [Kadry Morskie RP, 2012]
 
W latach 1979-1984 był dyrektorem Liceum Morskiego w Szczecinie i kapitanem m/s „Kapitan K. Maciejewicz”, który w 1981 r. odprowadził na złomowanie. Od 1982 do 1996 r. dowodził statkami PŻM w Szczecinie. Jego ulubionym masowcem, który budowę nadzorował i odbierał, był m/s „Powstaniec Warszawski”. Należał do Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Szczecinie, Klubu Powstańców Warszawskich w Szczecinie i był ławnikiem Izby Morskiej w Szczecinie. Jego pasją był brydż sportowy – w I Olimpiadzie Brydżowej w 1961 r. zdobył mistrzostwo Polski.

Pogrzeb planowany jest 09.02. Cześć Jego pamięci!

(na podstawie Kadry Morskie Rzeczypospolitej, tom VI, pod redakcją Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia 2012)

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę