Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Informacja dotycząca środków bezpieczeństwa zalecanych dla załóg statków oraz instalacji poszukiwawczych, wydobywczych i przetwórczych w środowisku morskim w związku z pandemią COVID – 19.

Szanowni Kandydaci, Studenci, Pracownicy Wydziału Nawigacyjnego,

Międzynarodowa Organizacja Morska przedstawiła w piśmie okólnym IMO nr 4204 / add.6 z dnia 27. marca 2020 r. zalecenia dla państw członkowskich dotyczące bezpieczeństwa podmian załóg statków podczas pandemii koronawirusa (COVID-19). Zalecane środki zostały wdrożone przez stowarzyszenia branżowe takie jak: ICS, IAPH, BIMCO, IFSMA, INTERTANKO, Kluby P&I, CLIA, INTERCARGO, InterManager, IPTA, IMCA, INTERFERRY, FONASBA, ITF, WSC oraz Międzynarodowe Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA).

Zalecenia zawierają szczegółowe procedury zamustrowania oraz zmustrowania załóg ze statków minimalizujące możliwość zakażenia koronawirusem:
  1. Podstawowym środkiem zapobiegawczym jest wdrożenie kontroli i monitoring zdrowotny przed zamustrowaniem. Ma on na celu identyfikację marynarzy, którzy mogą wymagać odroczenia lub zmiany terminu wejścia na pokład i służy zapewnieniu właściwego zarządzania przez państwowe organy sanitarno-epidemiologiczne.
  2. Przed wejściem na statek każdy członek załogi musi przejść test COVID-19. Badania wykonywane są w placówce sanitarno-epidemiologicznej. Firmy pokrywają wszystkie koszty badań poza dojazdem w miejscu zamieszkania, a dział załogi koordynuje cały proces (na wszystkich etapach, w tym transport do placówek medycznych). Testy przeprowadza się metodą RT-PCR, pobierając wymaz. Oznacza to genetyczną metodę wykrywania RNA wirusa w próbce pobranej od pacjenta. Próbki są wysyłane do badania, a wyniki są dostępne w ciągu 72 godzin
  3. Do czasu uzyskania wyniku marynarz musi pozostać w izolacji. W razie potrzeby armator / operator zapewnia zakwaterowanie w hotelu w celu ograniczenia kontaktu z drugim człowiekiem przed wejściem na pokład.
  4. Zalecane jest wypełnienie kwestionariusza przed wejściem na pokład z dziennymi zapisami temperatury. Wypełnia go marynarz przed wejściem na pokład.
  5. Załoga na pokładzie musi stale monitorować temperaturę ciała, co najmniej dwa razy dziennie. Temperaturę powyżej 37,3 ° C zgłasza się do osoby wyznaczonej przez armatora / operatora.
  6. Minimalizuje się kontakt z osobami trzecimi w portach.
  7. Załoga statku ma zapewnione indywidualne środki bezpieczeństwa takie jak rękawiczki, przyłbice, maski i środki dezynfekujące.

Przedstawione procedury zabezpieczają nas wszystkich pracujących na morzu w stopniu większym niż pracowników lądowych. Przekaz dla zamierzających podjąć studia w zawodach morskich jest jednoznaczny – zawody morskie są wymagające, ale nie obawiajcie się zagrożeń pandemicznych – międzynarodowy transport morski i praca w offshore jest w tym względzie bezpieczna.

dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. AMS
Dziekan Wydziału Nawigacyjnego AMS
 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę