Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Szanowni Studenci i Pracownicy, W związku z zarządzeniem JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie przedłużającym zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych prowadzonych w siedzibie uczelni do 17 kwietnia 2020 r. i ograniczeniami w dostępie do uczelni do Świąt Wielkiej Nocy Dziekanat WN, Sekretariat WCK oraz sekretariaty Katedr do 13.04.2020 r. będą prowadzić wyłącznie zdalną obsługę interesantów.

Szanowni Studenci i Pracownicy,
 
W związku z zarządzeniem JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie przedłużającym zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych prowadzonych w siedzibie uczelni do 17 kwietnia 2020 r. i ograniczeniami w dostępie do uczelni do Świąt Wielkiej Nocy Dziekanat WN, Sekretariat WCK oraz sekretariaty Katedr do 13.04.2020 r. będą prowadzić wyłącznie zdalną obsługę interesantów. Wszelkie zapytania proszę kierować przede wszystkim na poniższe adresy mailowe:
 
Dziekanat WN
dn@am.szczecin.pl
 
Sekretariat WCK
ck.wn@am.szczecin.pl
 
Sekretariat Katedry Nawigacji Morskiej
knm@am.szczecin.pl
Sekretariat Katedry Geoinformatyki
kg@am.szczecin.pl
Sekretariat Katedry Inżynierii Ruchu Morskiego
kirm@am.szczecin.pl
Sekretariat Katedry Oceanotechniki i Budowy Okrętów
koibo@am.szczecin.pl
Sekretariat Katedry Symulacji Morskich
ksm@am.szczecin.pl
Sekretariat Katedry Ratownictwa i Zarządzania Ryzykiem
krizr@am.szczecin.pl
 
Od dnia 30.03.2020 r. wprowadzona zostanie na platformie Moodle (https://e.am.szczecin.pl) nowa struktura zdalnych kursów kształcenia (e-learning). Każdy student, zamiast przypisania do jednego kursu obejmującego dotychczasowe dwa tygodnie zajęć ze wszystkich przedmiotów, zostanie przypisany do kilkunastu kursów przedmiotowych realizowanych w danym semestrze zgodnie z planem studiów dla danego kierunku i specjalności. Treści kursów dalej będą podzielone na tygodnie zajęć. Każdy kurs / przedmiot będzie obejmować wszystkie formy kształcenia: audytoryjne, ćwiczeniowe, laboratoryjne, projektowe i kończyć będzie się zaliczeniem. Poprzez platformę Moodle nauczyciel może odsyłać studentów do wideokonferencji / wykładów / zajęć online w Microsoft Teams. Zmiana podyktowana jest głównie względami technicznymi obsługi platformy Moodle przez nauczycieli.
 
Wprowadzone w Polsce od 25.03.2020 r. nowe zasady bezpieczeństwa zobowiązują nas wszystkich do pozostania w domu z wyjątkiem dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw, czy opieki nad bliskimi. Apeluję do wszystkich Państwa o zastosowanie się do tych zasad, które służą jak najszybszemu zakończeniu trwającego stanu kryzysowego epidemii COVID-19, radosnemu, rodzinnemu spędzeniu Świąt Wielkiej Nocy w zdrowiu oraz powrotowi do studiowania i pracy w tradycyjnej formie.
 
Dziekan Wydziału Nawigacyjnego AMS
dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. AMS

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę