Aktualności - Komunikat Dziekana Wydziału Nawigacyjnego - Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 20.05.2020r. - przedłużamy zawieszenie zajęć dydaktycznych do 30.06.2020 r.

Szanowni Studenci i Pracownicy,

 W związku z utrzymanymi, zarządzeniem JM Rektora z dnia 20.05.2020 r., ograniczeniami związanymi z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2019/2020 w okresie do 30.06.2020 r. na Wydziale Nawigacyjnym:
  1. Zawieszone są wykłady oraz inne zajęcia dydaktyczne z wyjątkiem zajęć realizowanych w procesie kształcenia zgodnym z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978 (STCW), obejmujących nabywanie efektów uczenia się i kształcenia, które nie mogą być potwierdzone podczas ich odbywania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 08.06.2020 r. w siedzibie Uczelni będą realizowane jedynie te zajęcia laboratoryjne, symulatorowe na kierunku nawigacja oraz zajęcia terenowe na kierunku Geodezja i Kartografia, których efekty uczenia nie mogą być w całości nabyte podczas kształcenia zdalnego. Grupy studenckie, które będą odbywać zajęcia w siedzibie Uczelni zostaną poinformowane o terminach zajęć wykonywanych w Uczelni przez Dziekanat oraz na platformie e-learningowej AMS.
  2. Zawieszone jest kształcenie doktorantów realizowane w ramach zajęć.
  3. Zawieszone są studenckie praktyki zawodowe określone w programie studiów, ale możliwa jest realizacja praktyk morskich na morskich statkach handlowych w oparciu o indywidualną umowę marynarską.
  4. Dziekanat WN, Sekretariat WCK, Sekretariaty Katedr są czynne. Studentów nieodbywających zajęć w siedzibie Uczelni obowiązuje kontakt telefoniczny lub elektroniczny.


Dziekan Wydziału Nawigacyjnego

dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. AMS
 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę