Aktualności - Dni Adaptacyjne w Akademii Morskiej w Szczecinie dla kandydatów rozpoczynających studia na I roku w roku akademickim 2020/2021 - 28.09.2020 - 30.09.2020 - Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

W dniach 28 - 30.09.2020r. odbędą się dni adaptacyjne w Akademii Morskiej w Szczecinie dla kandydatów rozpoczynających studia na I roku akademickim 2020/2021.

Dni Adaptacyjne organizowane dla studentów pierwszego roku mają na celu: poznanie władz wydziałów, zapoznanie z historią, dorobkiem i perspektywami po ukończeniu studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie. W trakcie spotkań przedstawiona będzie między innymi: działalność Samorządu Studenckiego działającego na terenie Uczelni oraz możliwość udziału studentów w różnych formach aktywności naukowej, kulturalnej, sportowej oraz społecznej. Istotnym elementem obrazującym funkcjonowanie Uczelni będzie przedstawienie regulaminów między innymi: Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zasad wnoszenia opłat oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za studia.

28.09.2020 PONIEDZIAŁEK

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

NAWIGACJA A01 - sala nr 19 ul. Wały Chrobrego
09:00 - 09:30 - spotkanie z władzami wydziału: Dziekanem, prodziekanami, kierownictwem i pracownikami dziekanatu, opiekunami poszczególnych grup. Przedstawienie historii, organizacji i dorobku Uczelni, zadań dziekanatu oraz Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie.
09:30 - 09:45 - spotkanie z przedstawicielami Biura Praktyk Studenckich.
09:45 - 10:00 - sprawy organizacyjne: stypendia oraz spotkanie z przedstawicielami Personalizacji Danych Studenta.
10:00 - 10:30 - zapoznanie z Regulaminem Studenckiego Domu Marynarza oraz zaprezentowanie działalności Samorządu Studenckiego oraz spotkanie z przedstawicielami Koła Naukowego „Liga Morska i Rzeczna”.
10:30 - 10:45 - spotkanie z przedstawicielami AZS, Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Przychodni Portowej.

NAWIGACJA A02 + ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA - aula prof. Łaskiego ul. Wały Chrobrego
09:30 - 10:00 - spotkanie z władzami wydziału: Dziekanem, prodziekanami, kierownictwem i pracownikami dziekanatu, opiekunami poszczególnych grup. Przedstawienie historii, organizacji i dorobku Uczelni, zadań dziekanatu oraz Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie.
10:00 - 10:15 - spotkanie z przedstawicielami Biura Praktyk Studenckich.
10:15 - 10:30 - sprawy organizacyjne: stypendia oraz spotkanie z przedstawicielami Personalizacji Danych Studenta.
10:30 - 11:00 - zapoznanie z Regulaminem Studenckiego Domu Marynarza oraz zaprezentowanie działalności Samorządu Studenckiego oraz spotkanie z przedstawicielami Koła Naukowego „Liga Morska i Rzeczna”.
11:00 - 11:15 - spotkanie z przedstawicielami AZS, Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Przychodni Portowej.

GEODEZJA; KARTOGRAFIA + OCEANOTECHNIKA - aula prof. Łaskiego ul. Waty Chrobrego
12:00 - 12:30 - spotkanie z władzami wydziału: Dziekanem, prodziekanami, kierownictwem i pracownikami dziekanatu, opiekunami poszczególnych grup. Przedstawienie historii, organizacji i dorobku Uczelni, zadań dziekanatu oraz Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie.
12:30 - 12:45 - spotkanie z przedstawicielami AZS, Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Przychodni Portowej.
12:45 - 13:00 - spotkanie z przedstawicielami Biura Praktyk Studenckich.
13:00 - 13:15 - sprawy organizacyjne: stypendia oraz spotkanie z przedstawicielami Personalizacji Danych Studenta.
13:15 - 13:45 - zapoznanie z Regulaminem Studenckiego Domu Marynarza oraz zaprezentowanie działalności Samorządu Studenckiego oraz spotkanie z przedstawicielami Koła Naukowego „Liga Morska i Rzeczna”.

W dniach 21-30.09.2020 istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania w Studenckim Domu Marynarza zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Akademii Morskiej w Szczecinie.

Program dni adaptacyjnych może ulec zmianie i będzie aktualizowany na stronie internetowej Akademii Morskiej w Szczecinie.

 

Pliki do pobrania:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę