Aktualności - План зимней экзаменационной сессии 2020/2021 для курса НАВИГАЦИЯ - очная форма обучения - Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Уважаемые коллеги и студенты, прочитайте, пожалуйста, план зимней экзаменационной сессии 2020/2021 для курса НАВИГАЦИЯ - очная форма обучения.

Уважаемые коллеги и студенты, прочитайте, пожалуйста, план зимней экзаменационной сессии 2020/2021 для курса НАВИГАЦИЯ - очная форма обучения.
Все даты проведения экзаменов и пересдачи экзаменов уже согласованы с преподавателями, ответственными за данный предмет, и я прошу преподователей подробно объяснить студентам объем, правила и условия проведения экзаменов дистанционно (в режиме он-лайн).
 В случае, если студенты в течение семестра не получат зачета по данному предмету, и в соответствии с правилами будет необходимо провести коррекционную сдачу экзаменационной сессии - дату такой сдачи должен согласовать преподаватель, ведущий занятия в деканате Факультета навигации (с. Катажина Червоны - w. 354, Моника Косиньска - w. 510 или по электронной почте).
После установления крайнего срока сдачи экзаменов в деканате Факультета навигации, преподаватель передаст эту информацию студентам.

Koordynator kierunku nawigacja
Barbara Kwiecińska

Pliki do pobrania:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę