Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska
Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Nawigacyjny

05.03.2021

Zmarł dr hab. inż. Julian Niebylski, prof. Politechniki Szczecińskiej i Akademii Morskiej w Szczecinie.

3 marca zmarł dr hab. inż. Julian Niebylski, prof. PS i AMS, w latach 2012-2017 wykładowca Wydziału Nawigacyjnego na kierunku geodezja i kartografia.

Fot.: Prof Julian Niebylski

25.02.2021

Zajęcia zdalne - przedłużenie obowiązywania zmian formy prowadzenia zajęć do końca roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Studenci,
Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dla studentów WN,
Pracownicy administracyjni i techniczni WN

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym zgodnie z zarządzeniem nr 70/2020 Rektora AMS z dnia 01.10.2020 r. z późniejszymi zmianami, w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia zarządzam do końca roku akademickiego 2020/2021 kontynuację prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Nawigacyjnego wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyjątkiem zajęć, które nie mogą być zrealizowanie z wykorzystaniem tych metod i technik. Zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będą prowadzone w obiektach uczelni.

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego
dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. AMS

24.02.2021

Seminarium naukowe Wydziału Nawigacyjnego

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza na seminarium naukowe WN, którego tematem będzie:

„Ogólny model konsekwencji wypadków morskiej infrastruktury krytycznej”

Prelegent: dr Magdalena Bogalecka, Uniwersytet Morski w Gdyni.

Seminarium odbędzie się w dniu 24.02.2021 r. (środa) o godzinie 12.30 w formie wideokonferencji za pośrednictwem platformy Teams.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę